Please Activate WooCommerce Plugin First, to use it.

Stránská skála – Rodičem v Brně

Stránská skála je jedinečný kus přírody nedaleko města. Najdete ji ve východní části Brna v katastrálním území Brno-Slatina a určitě ji nepřehlédnete. Je jedním z významných brněnských vrchů a zároveň národní přírodní památkou. Dospělé odsud potěší výhled na město (jen je potřeba odhlédnout od nedaleké spalovny odpadů), děti zase tajemné jeskyně a ovečky, které se tu pasou a napomáhají tím eliminovat bujné porosty některých nežádoucích druhů trav.

Kromě toho, že je to krásná volná příroda, jde o významné paleontologické a prehistorické naleziště, vyskytují se zde krasové jevy, podzemní prostory a přírodní jeskyně. V území byly uskutečněny četné nálezy zkamenělin mořských živočichů, kostí živočichů čtvrtohor a z pozdější doby i doklady o osídlení člověkem (může jít o jedno z nejstarších míst pobytu lidí na našem území).

Od středověku sloužily zdejší vápence jako stavební kámen, použitý například pro kašnu Parnas na Zelném trhu nebo Zderadův sloup v Křenové ulici.

Po stránce botanické patří lokalita k nejzajímavějším a floristicky nejbohatším na území města Brna. Najdeme zde různé teplomilné druhy rostlin, ale i živočichů. Na jaře skálu pokryjí fialové květy koniklece velkokvětého, v létě koberce pokryté mateřídouškou či šalvějí luční a mnohé další.

Územím Stránské skály prochází zeleně značená okružní vycházková trasa směřující od tramvajové zastávky Stránská skála na vrchol kopce, kde se odděluje ještě žlutě značená trasa.

Za jasného počasí je z vrcholu kopce pěkný výhled na městskou část Líšeň a Vinohrady, náhorní plošinu Hády a částečně i na centrum Brna s dominantami Petrova a Špilberku.

Kde Stránskou skálu najdete:
Ve východní části Brna, katastrální území Brno-Slatina, mezi brněnskými částmi Slatina a Líšeň.

Jak se ke Stránské skále dostanete?

MHD: Z centra města se ke Stránské skále dostanete tramvajovou linkou č. 10 na zastávku Stránská skála. Dá se dojet také autobusem 75 na zastávku Podstránská a vydat se odsud kolem mini dětského hřiště směrem vzhůru (pozor, na konci ulice vás čekají schody!).

Hezká procházka ke skále je také polní cestou od zastávky Malečkova, kam jezdí autobus 78 ze Staré osady. Odsud se dá přijít i s kočárkem, obecně ale prostředí skály není na kočárek příliš vhodné.

Autem: Doporučujeme zaparkovat na ulici Stránská v Brně-Slatině, nebo Podstránská a procházkou do kopce dojdete ke skále.

Leave a Reply